Implementácia WordPress pluginu

Implementácia WordPress pluginu pre športové podujatie

Požiadavka zákazníka bola vyriešiť priraďovanie štartových čísel na športové podujatie. Riešenie sme realizovali implementáciou WordPress pluginu, ktorý komplexne rieši nie len prideľovanie štartového čísla, ale aj zoznam zúčastnených športovcov na podujatí a úpravu emailov odosielaných zákazníkom.

Detaily implementácie WordPress pluginu

Plugin je závislý na Woocommerce plugine.

Z dôvodu veľkého množstva zúčastnených športovcov je samotný pretek rozdelený do viacerých vĺn na ktoré sa športovec registruje. Každá vlna reprezentuje vo WordPresse woocommerce produkt. Štartové čísla sa priradia automaticky pomocou nášho WordPress pluginu po zaplatení objednávky tak, že sa použije najbližšie voľné číslo. V zozname štartových čísel môžu vznikať medzery v prípade že sa športovec z preteku odhlási. WordPress plugin zabezpečí aj vygenerovanie 2D kódu, ktorý je súčasťou vstupenky. V 2D kóde sú zakódované potrebné informácie o pretekárovi, vlne atď… Vstupenku si môže pretekár kedykoľvek stiahnuť po prihlásení do svojho účtu vo WordPresse.

Vlastnosti WordPress pluginu

Náš plugin obsahuje nasledovné vlastnosti.

  1. Inteligentné generovanie štartových čísel
  2. Definovanie položiek potrebných pre registrovanie pretekára
  3. Pridanie potrebných položiek do registračného formulára
  4. Generovanie 2D kódu pretekára
  5. Generovanie vstupenky na pretek
  6. Zobrazenie zoznamu účastníkov preteku pomocou shortcode
  7. Možnosť meniť dáta pretekára až do definovaného dátumu pred pretekom