java

V jazyku java sme realizovali náš najkomplexnejší projekt. Jednalo sa o implementáciu vývojového prostredia pre tvorbu informačných systémov, ktoré sme nazvali ade (advanced development environment).