java

V jazyku java sme realizovali náš najkomplexnejší projekt. Jednalo sa o implementáciu vývojového prostredia pre tvorbu informačných systémov, ktoré sme nazvali ade (advanced development environment).

Naši programátori boli nútení využiť všetky vlastnosti, ktoré jazyk java ponúka, pretože aplikácia používala vlastný jazyk na definovanie všetkých elementov ako napr: aplikačná logika, grafické elementy, dátové elementy atď… . Aplikácia by sa dala definovať ako klasická klient / server aplikácia s tenkým klientom. Serverová časť komunikovala s rôznymi databázami, ktoré boli závislé na konfigurácii.