Tvrďák

Firme sme pomohli dokončiť realizáciu prechodu zo stránky na mieru na wordpress stránku. Realizovali sme wordpress plugin pomocou ktorého sa prideľovalo štartovacie číslo. Následne sme upravili emaily a urobili aj zobrazenie zoznamu účastníkov na pretek.

Komunálna poisťovňa

Pre Komunálnu poisťovňu pracujeme od roku 2013. Naši programátori vyvinuli systém ktorý slúži na dojednávanie poistenia obchodníkmi poisťovne, alebo externými zamestnancami. Po úspešnej realizácii nám poisťovňa zverila na starosť aj webové stránky na dojednanie online poistenia.

Kooperatíva

Pre poisťovňu Kooperatíva pracujeme od roku 2013. Naši programátori vyvinuli systém ktorý slúži na dojednávanie poistenia obchodníkmi kooperatívy, alebo externými zamestnancami. Po úspešnej realizácii nám kooperatíva zverila na starosť aj webové stránky na dojednanie online poistenia.

Limba

So spoločnosťou Limba spolupracujeme od roku 2009. Zastrešujeme všetky IT požiadavky čo zahŕňa vývoj a údržba web stránky, vývoj internej aplikácie, množstvo služieb, ktoré zabezpečujú automatizáciu procesov vo firme.