Limba

So spoločnosťou Limba spolupracujeme od roku 2009. Zastrešujeme všetky IT požiadavky čo zahŕňa vývoj a údržba web stránky, vývoj internej aplikácie, množstvo služieb, ktoré zabezpečujú automatizáciu procesov vo firme.