Komunálna poisťovňa

Pre Komunálnu poisťovňu pracujeme od roku 2013. Naši programátori vyvinuli systém ktorý slúži na dojednávanie poistenia obchodníkmi poisťovne, alebo externými zamestnancami. Po úspešnej realizácii nám poisťovňa zverila na starosť aj webové stránky na dojednanie online poistenia.