Nový nábytok

Firma nás oslovila s požiadavkou na zvýšenie rýchlosti stránky. Po analýza sme detekovali problematické miesta a navrhli riešenie.