Implementácia a správa stránky pre cestovnú kanceláriu

Pre cestovnú kanceláriu Limba sme vytvorili a spravujeme ich webovú stránku. Zároveň sme pre nich aj implementovali interný informačný systém.

Webová stránka je implementovaná v php a ako databázu používa mysql. Súčasťou implementácie je aj intergácia s externými zdrojmi dát, prostredie na tvorbu newsletrov, administratívne prostredie, prostredie pre ubytovateľov.

V rámci optimalizácie procesov sme realizovali automatické spracovanie objednávky, ktoré minimalizuje počet zamestnancov potrebných na spracovanie objednávky.