Webová stránka pre online produkty poisťovne

Po úspešnej realizácii internej webovej aplikácie pre poisťovňu sa poisťovňa rozhodla zveriť nám aj implementáciu webových stránok jej online produktov. Vďaka dobre navrhnutému riešeniu internej aplikácie sa pri implementácii online stránok použili tie isté časti kódu a samotný vývoj bol efektívny.