Webová stránka slúžiaca na vstup do poistenia pre poisťovňu

Naši programátori sú už od roku 2013 súčasťou vývojového týmu, ktorý dodáva IT služby pre poisťovňu Kooperativa. Jedným z produktov je aj interná webová aplikácia slúžiaca na vstup do poistenia. Od roku 2013 sme po analýze aktuálneho riešenia navrhli nové riešenie, ktoré sa postupne aplikuje pre všetky produkty poisťovne až do dnes. V súčasnosti máme v našej aplikácii pokrytých približne 80% všetkých dôležitých produktov poisťovne. Aplikácia je naprogramovaná v .Nete a ako databázu používa MsSQL.

Aplikácia používa množstvo nami vytvorených frameworkov s ktorých spomenieme napríklad:

  • Vyskladávanie GUI elementov na základe definície v databáze
  • Dynamické tlačenie zmluvy do pdf (rozloženie na výslednej stránke sa upravuje na základe dát), ktoré sa zasiela klientovi ako návrh poistnej zmluvy
  • Dynamické generovanie emailov, ktoré sa zasielajú klientom aj obchodníkom
  • Integrácia s externými systémami (napr: CRM, IDM, SSO) použitím WebAPI, alebo WebServisov
  • Riešenie workflow na základe udalostí na zmluve

Súčasťou aplikácie je aj administratívna stránka, ktorá slúži na prezeranie stavu aplikácie, štatistík a niektorých významných konfiguračných dát.